General

ปุ่มเข้า BIOS / BOOT MENU ทั้ง PC และ NB ทุกยี้ห้อ

บทความน่าน่าจะเป็นประโชน์ของใครหลายคนที่กำลังหาปุ่มเข้า BIOS MENU ต่างๆแต่ละยี้ห้อ ก่อนที่จะทำการลง Windows ทั้ง PC และ NB รวมทุกปุ่มทุกรุ่นใว้ที่นี้แล้ว ปุ่มเข้า BIOS / BOOT MENU สำหรับ (Notebook/Laptop) Notebook /