General

ขั้นตอนการลง Windows 10 ด้วย USB/DVD ล่าสุด อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

ก็มาถึงบทความนี้กันแล้วนะครับ ขั้นตอนการลง Windows 10 ด้วย USB/DVD ขั้นตอนง่ายๆมือใหม่ทำได้ โดยที่เราสามารถลง Windows เองได้ไม่จำเป็นต้องยกคอมเข้าร้านคอมอีกต่อไป ซึ่งถ้ายกไปร้านคอมก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาด้วยและต้องยอมรับเลยว่าร้านคอมสมัยนี้ชอบลง Windows แครกให้เราใช้แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ใช้ได้แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับความเสียงที่จะเกิดขั้นมาอาจจะโดนขโมยข้อมูลหรือระบบ Windows อาจจะไม่สมบูรณ์ก็เป็นเรื่องปกติของ Windows เถื่อนอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณอ่านบทความนี้จนจบผมมั่นใจว่าคุณต้องลง Windows 10